O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Německá obecní knihovna (zahájila činnost 1. ledna 1921, 167 svazků; 1931: 672 svazky).
  • Česká obecní menšinová knihovna (1937: Začala vznikat veřejným zpřístupněním spolkové knihovny místního odboru Národní jednoty severočeské.)
  • Spolková knihovna místního odboru Národní jednoty severočeské (1934: 115 svazků, knihovník učitel Vladimír Müttermüller).
  • Knihovna české obecné menšinové školy (1937: učitelská 223 svazky; žákovská 163 svazky).
     

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • Červen 1986: Otevřena nově vybavená knihovna.
  • 6. prosince 2002 zapsána jako "Obecní knihovna v Údlicích" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 2790/2002.